Terug naar overzicht

Brandweerkazerne te Doetinchem

Projectinformatie

De kazerne komt aan de Europaweg, een belangrijke verkeersader in Doetinchem. Het gebouw heeft veel verschillende functies onder één dak: remise, werkplaatsen, kleedruimten, kantoren, instructieruimten, slaap- en woonvertrekken. Bij het gebouw zijn sportvelden en een oefenterrein. Op de begane grond liggen de remise, werkplaatsen, vuile instructieruimtes, kleedruimtes en technische ruimtes. Op de eerste verdieping zijn slaapvertrekken en technische ruimtes. Op de tweede verdieping liggen de kantoorfuncties, het instructielokaal, vergaderruimte, kantine en bar, evenals de woonvertrekken van het uitrukpersoneel. Bepaalde ruimtes zoals bar en instructielokaal kunnen, indien nodig, met elkaar worden verbonden.

De locatie heeft belangrijke landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Het gebouw en zijn buitenterreinen zijn als een geheel ontworpen. De ecologische aanvliegroute voor vleermuizen vraagt bijzondere aandacht voor de positie van die functies die ook in de avond veel gebruikt worden. De oplevering van het gebouw zal in december 2013 plaatsvinden.

Opdrachtgever WAM & Van Duren en Koopmans
Plaats Doetinchem