Terug naar overzicht

Wessels Vakbouwers werkt samen met co-maker Dura Vermeer Zuid West BV aan het project ´Diepeveen Rotterdam´. Het voormalige bedrijfspand wordt getransformeerd tot woongebied. Een project van vijf woonblokken met 187 woningen. Een behoorlijke transformatie.

Het Diepeveen gebouw in Rotterdamis oorspronkelijk in 1929 gebouwd in opdracht van Handelsmaatschappij Diepeveen & Co. Het gebouw is ontworpen als magazijn voor ijzerwaren en dienstwoning. De kenmerkende 30 meter lange toren diende als reclamezuil. Het voormalige bedrijfsterrein bevindt zich op een smal driehoekig kavel tussen de Hudsonstraat en de Pelgrimsstraat, gelegen aan de rand van het Merwe-vierhavensgebied (M4H).

Het plan is om met dit project een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu te creëren. Het pand en het terrein eromheen worden getransformeerd tot een levendig stukje stad.

Werkzaamheden
De Vakbouwers van Wessels mogen hun specialisme op het gebied van gevels wederom volledig toepassen op dit project. Er wordt gemetseld, gesteld en geïsoleerd. 

Opdrachtgever Dura Vermeer Zuid West
Plaats Rotterdam